Alfred Hodbod

Dyrektor Szkoły w latach 1919-1925

Urodził się 30 października 1886 roku w Woli Mieleckiej w rodzinie nauczyciela, zmarł 23 maja 1969 roku w Tarnowie, przeżywszy 82 lata i tam został pochowany. Studia wyższe odbywał początkowo w Wiedniu, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Z wykształcenia germanista uczył przeważnie języka niemieckiego, ale dodatkowo też polskiego i łaciny.

W latach 1919-1925 był dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Ostrołęce. Powołany w 1925 roku na wizytatora Okręgu Szkolnego Warszawskiego wyjechał do Warszawy, gdzie przebywał do 1933 roku. Następnie do wojny w 1939 roku był dyrektorem Szkoły Średniej we Lwowie. W czasie wojny pracował jako nauczyciel.

W październiku 1945 roku przeniósł się do Tarnowa, gdzie w latach 1946-1956 był dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego oraz Złotym Krzyżem Zasługi.