Anna Maksimowska

Anna Maksimowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce od 01.09.2014 r.

Jest rodowitą ostrołęczanką, absolwentką I LO w Ostrołęce. Ukończyła fizykę techniczną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli na Politechnice Białostockiej oraz Studia Podyplomowe z Matematyki na Uniwersytecie Białostockim.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Suwałkach, jako nauczyciel fizyki. Od 2005 r. pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym, a także ekspertem z listy MEN z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz zarządzania. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Za swoją pracę uzyskała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Przygotowała i prezentowała wykłady popularnonaukowe dla uczniów na Festiwalach Nauki, organizowanych w ramach projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery. Systematycznie bierze czynny udział w spotkaniach nauczycieli fizyki w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Fizyki, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Uczestniczy, samodzielnie lub wraz z uczniami, w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych, np. Polscy Nauczyciele Fizyki w CERN, Fuzja Jądrowa, Festiwal Science on Stage, wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Warszawską, na Uniwersytet Warszawski.