Anna Małgorzata Koronka

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce od 1.09.2004 r. Absolwentka I LO w Ostrołęce – klasa matematyczno-fizyczna.

Ukończyła matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania i Marketingu w Warszawie i Informatyki na Politechnice Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1991 r. w Zespole Szkół Zawodowym Nr 1 w Ostrołęce jako nauczyciel matematyki, później także informatyki. Od 2003 r. pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym, a także ekspertem z listy MEN z zakresu matematyki, informatyki oraz zarządzania. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrołęka.

Obecnie aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie osiągnęła stopień podharcmistrza. Jest również pomysłodawczynią i współzałożycielką Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Dodatkowo jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej. Działa w Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Uzdolnionych, będąc jego współzałożycielką. Pełni funkcję wiceprezesa. Dzięki swojej pracy w stowarzyszeniu promuje uczniów zdolnych, tzn. inicjuje organizowanie nauczania indywidualnego, wyjazdy na obozy naukowe i koła naukowe, wyjazdy na wykłady popularno-naukowe na uczelnie wyższe i do instytutów naukowych.