Hipolit Bułat

Dyrektor Liceum w latach 1930-1935.

Uczył matematyki i fizyki. Według opinii niektórych absolwentów i dyrektora Weierzchowskiego był wybitnym pedagogiem i dobrym organizatorem, czego dowodem jest fakt szybkiego zakończenia przedłużającej się budowy gmachu szkolnego. W roku szkolnym 1931/1932 starannie przygotował grono nauczycielskie do wdrożenia reformy szkolnej w tutejszej Szkole.

Zdjęcie: Barbara Komala