Jan Radomski

Dyrektor Szkoły w latach 1935-1939 i 1940-1945.

Urodził się w rodzinie chłopskiej w 1898 roku. Wykształcenie przyrodnicze zdobył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i od 1923 roku rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim jako nauczyciel biologii w gimnazjum w Nisku. Następnie pracował w gimnazjum w Brześciu nad Bugiem, gdzie równocześnie zorganizował i prowadził Ośrodek Metodyczny biologii dla całego Okręgu. W latach 1935-1939 był dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Ostrołęce, zaś w okresie okupacji zorganizował tajną szkołę średnią „Golesin”. Po wojnie był organizatorem i dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Kamiennej Górze w latach 1945-1949. Od 1949 roku rozpoczął prace w szkolnictwie wyższym, najpierw na Uniwersytecie we Wrocławiu, następnie w akademii Rolniczej w Szczecinie. Tu od 1955 roku, aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku prowadził studia zaoczne, które sam organizował.

Głównym nurtem działalności profesora J.Radomskiego była praca nad podręcznikami do nauki przyrodoznawstwa w szkołach średnich i do studiowania botaniki w akademiach rolniczych. Wspólnie z różnymi współautorami wydał kilkanaście tytułów podręczników w wielokrotnych wydaniach, przerabianych stosownie do obowiązujących programów nauczania. Wybitny pedagog, w podręcznikach zawarł nie tylko głęboką wiedzę, ale całe swoje bogate doświadczenia nauczycielskie

Jest wiele publikacji dotyczących życia pedagogicznego profesora J.Radomskiego Jedną z ostatnich jest praca M.Tabina pt.”Mój nauczyciel, profesor, Jan Radomski”, wydana w 1982 roku staraniem Akademii Rolniczej w Szczecinie

Ten zasłużony dla naszej szkoły pedagog, odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej.