1981/1982

CENTRALNA OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Małgorzata Gostkowska
nauczyciel – mgr Danuta Mędrykowska

CENTRALNA OLIMPIADA BIOLOGICZNA

Mirosław Jarema
nauczyciel – mgr Jan Gałązka