2008/2009

XXXIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

Jolanta Żubrowska – laureatka
nauczyciel – mgr Beata Sadowska

XXXIX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Lidia Piekarska – finalistka
nauczyciel – mgr Iwona Malinowska

LV OLIMPIADA CHEMICZNA

Magdalena Kowalczyk – finalistka
nauczyciel – mgr Wanda Żuber-Staniszewska