2012/2013

XLIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olga Radziszewska – finalistka
Nauczyciel – mgr Ewa Bucińska

XX OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA

Klaudia Suchcicka – laureatka
Nauczyciel – mgr Krzysztof Ciszkowski