Organizacja poprawkowego egzaminu maturalnego w 2018 roku

Egzaminy pisemne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbędą się 21 sierpnia 2018 r. od godz. 900 w szkole macierzystej.

  • język polski – s. 35
  • matematyka – s. 35
  • matematyka – egzamin w domu

Uczniowie przychodzą do szkoły w dniu egzaminu o godz. 830.