Kwaterowanie do internatu w roku szk. 2018/2019

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się od godz. 1700 w niedzielę 2.09.2018 r. Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą w Internacie na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie (jeśli potrzebne) będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania, w trakcie kwaterowania rodzic ucznia niepełnoletniego będzie musiał wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego dziecka w Internacie. Uczniowie pełnoletni wypełnią go samodzielnie. Formularze, jak też wzór wypełnionego formularza, będą dostępne przy zakwaterowaniu.

Warto więc wziąć ze sobą:
1. W przypadku ucznia pełnoletniego:
– dowód tożsamości ucznia z numerem PESEL;
2. W przypadku ucznia niepełnoletniego:
– numer PESEL ucznia;

Ponadto do własnego użytku zaleca się przywieźć np.: poszwy na pościel, ręcznik i klapki pod prysznic, kubek i łyżeczkę.
Uprzedzamy, że nie można przywozić: lodówek, telewizorów, komputerów stacjonarnych i innych „wielkogabarytowych” sprzętów elektronicznych i AGD.

Wpłaty (wyłącznie w formie gotówki) za miesiąc wrzesień (278zł) będą przyjmowane od poniedziałku 3 września w administracji Internatu.

Kierownik Internatu
Marcin Polak