Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”

(Mahatma Gandhi)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 otworzyła Msza Święta w kościele p.w. NNMP, następnie była kontynuowana o 9.30. na hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia. Uroczystość prowadzili – Justyna Załęska z klasy 2c i Daniel Kaliszewski z klasy 2a. W części początkowej zebrani mogli obejrzeć część artystyczną, przygotowaną przez uczniów z klas: 3d, 3e, 2g, 2f i 2e, pod kierunkiem P. Beaty Sadowskiej. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Maksimowska, która przywitała gości i pozostałych uczestników uroczystości. Szczególnie serdecznie zwróciła się do uczniów klas I, którzy rozpoczynają naukę w naszym liceum. Pani Dyrektor pożegnała nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę – P. Longinę Grzegulską i P. Wiesława Perzanowskiego oraz powitała tych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole. Następnie głos zabrali przybyli goście: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Marian Krupiński, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Ostrołęce Pan Michał Giers oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Krupińska. W imieniu uczniów głos zabrał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Szymon Trzciński.

Rota ślubowania – odczytana przez P. Iwonę Malinowską– oraz powtórzona przez przedstawicieli klas I dopełniła podniosłej części uroczystości. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom, którzy przygotowali uroczystość. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.