Konferencja pt. „Handel ludźmi w Holandii”

Dnia 14.09.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska, pedagog szkolny, uczestniczyła w CKZiU w Ostrołęce w konferencji poświęconej koordynacji działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparciu udzielanemu jego ofiarom na terenie Holandii. Na spotkaniu przedstawiono wyniki m.in. Raportu Lenferinka 2014 oraz Global Slavery Index o Holandii. Wskazano na główne obszary poruszanej problematyki, tj. nadużywanie warunków pracy, płace, warunki zakwaterowania, mobbing, dyskryminację, napastowanie seksualne. Prelegenci omówili także zasady i warunki funkcjonowania Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES.

Izabela E. Dąbrowska,
pedagog szkolny