Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

We wrześniu br. uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zwrócenie uwagi młodzieży na efektywne planowanie swojej kariery zawodowej, przedstawienie uczniom wymogów rekrutacyjnych i oferty edukacyjnej wybranych uczelni w Polsce oraz możliwości kształcenia za granicą.

Koordynator,
Izabela E. Dąbrowska