„Zwolnieni z Teorii”

Dnia 25.09.2018 r. w Naszej szkole odbyły się spotkania ambasadora Programu „Zwolnieni z Teorii” z uczniami klas II. Młodzież została zapoznana z jego założeniami.

Uczestnicy programu mają możliwość założenia i zrealizowania własnego projektu społecznego przy wsparciu portalu zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P.

W ciągu pierwszych dwóch lat działania programu skorzystało z niego 18 tysięcy osób, których działania dotarły do 5 milionów beneficjentów.

Zapraszamy zatem uczniów I LO do udziału w Programie!