Spotkanie z absolwentami

W dniu 8.10.2018 r. odbyło się spotkanie z tegorocznymi absolwentami naszej szkoły, Piotrem Siekierskim i Hubertem Regulskim. Było ono poświęcone Wojskom Obrony Terytorialnej.

Przypomnijmy, że jest to nowy rodzaj sił zbrojnych powołany do życia w 2017 roku, którego zadaniem jest wsparcie regularnej amii w warunkach wojny oraz likwidacja skutków katastrof żywiołowych. Udział w nim ma charakter ochotniczy. Mogą w nim uczestniczyć także kobiety.

W/w uczniowie służą, jako żołnierze w jej szeregach. Odbyli podstawowe szkolenie wojskowe i złożyli przysięgę. Absolwenci opowiedzieli o powodach, dla których zdecydowali się na wstąpienie do WOT. Podkreślali pobudki patriotyczne i zainteresowanie militariami.

Opowiedzieli również o zasadach i przebiegu 16-dniowego szkolenia wojskowego, które wymagało zarówno dobrej kondycji fizycznej, jak i wysokiego zaangażowania. Dalszym etapem doskonalenia wojskowego będą szkolenia odbywane w jednostce wojskowej w jeden weekend każdego miesiąca w okresie najbliższych 3 lat.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Nasi absolwenci odpowiadali na pytania uczniów, które dotyczyły charakteru służby, stawianych wymagań i trudności w przystosowaniu się do wymagań do życia w warunkach dyscypliny wojskowej.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 1g, 1d, 3g