„Norwid – poeta europejski w drodze ku nowoczesności”

„(…) piszę pamiętnik artysty –
Ogryzmolony i w siebie pochylon–
Obłędny!… ależ – wielce rzeczywisty!”

„Klaskaniem mając obrzękłe prawice”
C. K. Norwid

23 października 2018 r. uczniowie z klasy 1f odwiedzili zaprzyjaźnione II LO, aby wziąć udział w konferencji naukowej pod hasłem „Norwid – poeta europejski w drodze ku współczesności”. Niecodzienny i jedyny w swoim rodzaju wykład o „poecie przeklętym” wygłosił doktor nauk humanistycznych Pan Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent podkreślił awangardowy charakter twórczości ,,czwartego wieszcza’’, śmiało wykraczającej poza ramy czasowe epoki romantyzmu. Cyprian Kamil Norwid został ukazany jako artysta indywidualnie rozstrzygający kluczowe problemy literatury i kultury XIX wieku, takie jak: patriotyzm, naród, cywilizacja, historia, sztuka, religia. „Czwarty wieszcz” na wykładzie okolicznościowym został zaprezentowany m.in. jako twórca nowoczesnej liryki, poeta – parnasista, dramaturg, epistolograf, nowoczesny obywatel czy Polak z mądrym dystansem oceniający dążenia rodaków do odzyskania niepodległości. Doktor Karol Samsel pokreślił konieczność uwolnienia twórcy „Vademecum” z tzw. „norwidowskiego getta” i ukazania jego twórczości w szerokim i nowoczesnym spektrum badań filologicznych czy filozoficznych (niewątpliwie wiele aspektów jego twórczości nie doczekało się jeszcze omówienia). Słowa Norwida z utworu „Fortepian Szopena”: „Nie stargam Cię ja – nie! – Ja… uwydatnię!…” można potraktować jako rodzaj wyzwania dla badaczy wielowymiarowej spuścizny artysty. Warto podkreślić, iż Pan doktor Karola Samsel w pełni wpisał się w wyżej cytowane słowa, prezentując w interdyscyplinarny i na wskroś nowoczesny sposób sylwetkę Cypriana Kamila Norwida.

Konferencja naukowa była jedną z imprez towarzyszących Jubileuszowi XXX-lecia II LO.

E. Bucińska