Presja rodzicielska i jej rola w procesie wychowania młodzieży

Dnia 09.11.2018 r. o godz. 1715 Pani Agnieszka Dumała, terapeuta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce poprowadziła spotkanie z udziałem rodziców uczniów klas 1d, 1e, 2d, 2e i 2h poświęcone problematyce presji rodzicielskiej i jej roli w procesie wychowania młodego człowieka.
Zaprezentowała ona uwarunkowania powstawania tego zjawiska, jego przebieg oraz negatywne konsekwencje.
Koordynator spotkania,

Pani Izabela E. Dąbrowska
(pedagog szkolny)
we współpracy z Dyrekcją szkoły
oraz wychowawcami klas.