Spotkanie w Poradni PP

Dnia 08.11.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska, pedagog szkolny, uczestniczyła w spotkaniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poświęconemu Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży z udziałem kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej d.s. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, celem udoskonalenia współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodziny.