Razem dla Niepodległej

We wtorek 6 listopada 2018 r. w naszym internacie odbyło się spotkanie „Razem dla Niepodległej”. W wydarzeniu tym uczestniczyli wychowankowie internatu, kierownik i wychowawcy. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną: „Drogi Polski do Niepodległości”, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, tworzyliśmy kwiaty, kokardy i kotyliony w barwach narodowych. Następnie ozdobiliśmy internat biało-czerwonymi kotylionami, które stanowiły piękną dekorację na obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

A. Baczewska
M. Brzeski

Razem dla Niepodległej (06.11.2018)