„Szlachetna Paczka”

W Naszym Liceum, w listopadzie, rozpoczęła się zbiórka żywności na rzecz akcji „Szlachetna Paczka”. Wzięła w niej udział cała społeczność szkoły. Udało nam się zebrać długoterminową żywność, artykuły gospodarstwa domowego oraz kwotę pieniężną. Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast, z którego zebrane fundusze zostały również dołączone do tej akcji. Za cel wsparcia obraliśmy czteroosobową rodzinę, która przez niespodziewaną chorobę jednego z jej członków, jaką jest guz mózgu, zmaga się z licznymi problemami. Całość akcji dopełnili wybrani uczniowie, którzy zapakowali ofiarowane artykuły w 11 świątecznych paczek różnej wielkości.

Dzięki pomocy Ostrołęckiej Grupy Ratowniczej „Nadzieja” całość została dostarczona dnia 8 grudnia br. do potrzebującej rodziny.
Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy serdecznie za pomoc!

Maria Zyśk