„Ojczysty – dodaj do ulubionych” – 4 edycja

  1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Konkurs na etapie szkolnym będzie przeprowadzany 21 lutego każdego roku1 (lub tego dnia, który jest lepszy z punktu widzenia organizacji pracy szkoły) z okazji Dnia Języka Ojczystego w ramach lekcji języka polskiego lub godziny wychowawczej przez nauczycieli języka polskiego w klasach, których nauczyciele wyrażą zainteresowanie konkursem.
  3. Każda szkoła wybiera Koordynatora konkursu, który będzie bezpośrednio kontaktował się z Organizatorem.
  4. Organizator przesyła do każdej szkoły arkusz konkursowy.
  5. Model odpowiedzi wraz z komentarzem zostanie opublikowany na stronie I Liceum Ogólnokształcącego lo1.ostroleka.pl po przeprowadzeniu etapu szkolnego – 22 II 2019 r.
  6. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki na etapie szkolnym, zostaną zaproszeni wraz z opiekunem na etap międzyszkolny, który odbędzie się 12 IV 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w godzinach 900-1000. Nazwiska uczniów i ich opiekunów prosimy przekazać do 15 III 2019 r. telefonicznie lub mailem do Koordynatora.
  7. Najlepsi uczniowie etapu międzyszkolnego i ich nauczyciele zostaną nagrodzeni podczas miejskiej uroczystości obchodów Dnia Języka Ojczystego w czasie Dni Ostrołęki 23 V 2019 r.
  8. Organizatorem odpowiedzialnym za przebieg konkursu, osobą udzielającą wszelkich informacji jest p. Iwona Malinowska, telefon kontaktowy 510 133 510, mail iwona.malinowska@interia.pl

1 Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień 21 lutego, upamiętniający wydarzenia z 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, którzy domagali się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistanu.