Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci…”

28 lutego społeczność I Liceum Ogólnokształcącego włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież z klas: 2a, 2c, 2d, 2g i 1a przygotowała pod kierunkiem Pani Beaty Sadowskiej poruszający montaż słowno – muzyczny, któremu przewodziły słowa: „Polsko, Ojczyzno moja, wciąż uparcie i dumnie wstajesz ze swych kolan”. Muzyczną stronę uroczystości uświetnił także występ Mariusza Mierzejewskiego, absolwenta szkoły, gitarzysty zespołu rockowego „Strefa 51”.

Tę niecodzienną lekcję historii i poezji ojczystej wzbogaciły interesujące prelekcje Jacka Karczewskiego – dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i księdza Tomasza Trzaski – kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które mieści się w murach dawnego Więzienia Mokotowskiego. Patriotycznego ducha tej uroczystości w sposób szczególny oddają słowa: „Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi/ Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach/ o Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce…/ Że zachowali się jak trzeba – w naszych sercach – na zawsze”.

Więcej informacji: https://www.radiooko.pl/informacje-ostroleka/23309-akademia-ku-czci-zolnierzy-wykletych-w-i-lo-w-ostrolece

Dzień „Żołnierzy Wyklętych” (28.02.2019)