Eliminacje miejskie 38 edycji Konkursu Recytatorskiego „Miejsce urodzenia”

Dnia 05.03.2019 r. w klubie „Oczko” Ostrołęckiego Centrum Kultury odbyły się eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego „Miejsce urodzenia”. Doroczne zmagania najlepszych recytatorów znajdą swój finał podczas etapu rejonowego.

Ostrołęcki Konkurs Recytatorski to wydarzenie, które na szeroką skalę popularyzuje wśród młodzieży szkolnej twórczość literacką związaną z regionem Kurpiowszczyzny. To także inicjatywa, która pozwala uczniom na doskonalenie warsztatu recytatorskiego. Uczestnicy konkursu wystąpili w trzech kategoriach: młodzież szkół podstawowych, klasa III gimnazjalna, młodzież szkół ponadpodstawowych.

Do prezentacji uczestnik zgłaszał dwa utwory: prozę i utwór poetycki. Jeden z tekstów (utwór poetycki lub proza) treścią musiał nawiązywać do regionu Kurpiowszczyzny lub musiał być napisany przez twórcę związanego z Ziemią Kurpiowską. Łączny czas ich wykonywania nie mógł przekroczyć 6 minut.

Jury w składzie:

  • Katarzyna Nejman – aktorka,
  • Bogusława Grzyb – Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej w Ostrołęce
  • Bogusława Zawalich – Ostrołęckie Centrum Kultury,

po wysłuchaniu 18 prezentacji w kategorii szkoła podstawowa, 6 prezentacji w kategorii klasa III gimnazjalna i 7 prezentacji w kategorii szkoła ponadpodstawowa, zakwalifikowało do eliminacji rejonowych uczniów klasy 1d Naszej szkoły, tj.:

  • Michała Piliszka (II miejsce),
  • Izabelę Duszak (III miejsce),

którzy pod kierunkiem Pani Sylwii Kujawy przygotowywali się do konkursu.

Uczestnicy eliminacji miejskich otrzymali tomiki poezji.
Laureaci zaprezentują się podczas etapu rejonowego, który odbędzie się 19 marca 2019 roku w klubie „Oczko” OCK w Ostrołęce.