Dzień Patrona

„Dla człowieka uzupełnianie się nawzajem wolności
I konieczności nie dokonuje się ponadczasowo
Ani nawet pozaczasowo. A dzieje się tu i teraz”.
T. Parnicki „Tylko Beatrycze”

12. marca 2019 roku w samo południe rozpoczęło się coroczne Święto Naszej Szkoły – Dzień Patrona. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocnik Węgier Pani Orsolya Zsuzsanna Kovacs, prezydent Ostrołęki Pan Łukasz Kulik, radni, działacze samorządowi, dyrektorzy ostrołęckich szkół, zaproszeni nauczyciele i uczniowie ostrołęckich szkół, społeczność szkolna I LO.

Na początku wszyscy obejrzeliśmy polonez w wykonaniu uczniów klas trzecich. Choreografem staropolskiego, tradycyjnego tańca był Pan Marek Baczewski. Z kolei w swoim przemówieniu dyrektor Naszej Szkoły – Pani Anna Maksimowska przypomniała wszystkim pokrótce biografię patrona I LO. W IX edycji konkursu wiedzy o Józefie Bemie zaproszeni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych mogli wykazać się błyskotliwą znajomością życiorysu Generała, gdyż wyłoniono w finale zwycięzców powyższego konkursu. Nad przebiegiem tej części uroczystości czuwał jego pomysłodawca – Pan Krzysztof Ciszkowski. Następnie mogliśmy chwilę zadumać się nad historią Polski oraz losami bohaterów w czasach konieczności dziejowej i wolności, oglądając część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas: III A, III C, III E, II D, II G, II H, I E. Scenariusz tej części uroczystości przygotowała Pani Marzena Mosakowska, a piosenki zaaranżował uczeń klasy III A – Adam Kisiel. Ponadto wręczono nagrody zwycięzcom Miejskiego Konkursu „Młodzi bohaterowie w Niepodległej”. To artystyczne przedsięwzięcie było okazją do uczczenia stulecia niepodległości Polski i 105. rocznicy istnienia Naszego Liceum. Wszystkie nagrodzone prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych mogliśmy obejrzeć na okolicznościowej wystawie dzięki wysiłkowi Pani Agnieszki Ludwiczak i informatycznym zdolnościom ucznia klasy III A Piotra Pyskło. Nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom wręczyli prezydent Ostrołęki Pan Łukasz Kulik, który sprawował honorowy patronat nad konkursem i dyrektor I LO Pani Anna Maksimowska. Gromkimi brawami za niezwykle wzruszającą opowieść o czasach niewoli nagrodzono zaproszonego gościa – kombatanta z czasów II wojny światowej. Koordynatorem imprezy poświęconej patronowi I LO była Pani Anna Radecka – Giers. Scenografię zaprojektowała Pani Katarzyna Dziekońska. Opiekę nad częścią techniczną sprawowała Pani Joanna Kazimierczyk.

I tak w niezwykłej atmosferze dobiegła końca uroczystość, czyli coroczne Święto Naszej Szkoły.

„Dzień Patrona” (12.03.2019)