List do rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty