Bezpieczna szkoła

Dnia 28.05.2019 r. Pani Izabela E. Dąbrowska uczestniczyła w Konferencji pt. „Bezpieczna szkoła” organizowanej przez MSCD Wydział w Ostrołęce.

Na spotkaniu omówiono problematykę uwarunkowań prawnych zapewniających bezpieczeństwo w szkole; odpowiedzialności prawnej, środowiskowej, moralnej i pracowniczej nauczyciela, a także przedstawiono procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Izabela Edyta Dąbrowska
pedagog szkolny