Zmarła pani Teresa Antoszewska

20 sierpnia 2019 roku pożegnamy z żalem panią Teresę Marię Antoszewską – wieloletniego nauczyciela i wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce.

Pani Teresa Maria Antoszewska pracę w naszej szkole podjęła 15 sierpnia 1966 roku, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich z biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 01 sierpnia 1978 roku do momentu przejścia na emeryturę, tj. do 21 stycznia 2006 roku, pełniła również funkcję wicedyrektora szkoły.

Za swoją pracę została uhonorowana między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, trzykrotnie nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, trzykrotnie Nagrodą Kuratora Oświaty, a także Odznaką „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką Olimpiady Biologicznej oraz siedmiokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły. Pani Profesor była nauczycielem angażującym się społecznie, miedzy innymi jako instruktor ZHP, prezes ogniska ZNP, komendant OHP.

Pani Teresa Maria Antoszewska tworzyła tradycję szkolną oraz dbała o poziom nauczania biologii i chemii. Była doskonałym pedagogiem, cieszącym się szacunkiem uczniów i uznaniem pracowników. Pod jej opieką uczniowie osiągali liczne sukcesy w konkursach biologicznych, Olimpiadzie Biologicznej oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Portret Pani Profesor kreślić można takimi cechami charakteru jak wysoka kultura osobista, empatia i życzliwość wobec ludzi oraz otwartość na młodzież.

Świętej pamięci Pani Teresa Maria Antoszewska pozostanie na zawsze w naszej pamięci.