Kwaterowanie w internacie

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się od godz. 17.00 w niedzielę 1 września 2019 r. O godz. 18.00 w stołówce mieszczącej się w budynku internatu odbędzie się zebranie rodziców nowoprzyjętych uczniów z kierownikiem internatu.

Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą w Internacie na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie (jeśli potrzebne) będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania, w trakcie kwaterowania rodzic ucznia niepełnoletniego będzie musiał wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego dziecka w Internacie. Uczniowie pełnoletni wypełnią go samodzielnie. Formularze, jak też wzór wypełnionego formularza, będą dostępne przy zakwaterowaniu.

Warto więc wziąć ze sobą:

  1. W przypadku ucznia pełnoletniego:
    – dowód tożsamości ucznia z numerem PESEL;
  2. W przypadku ucznia niepełnoletniego:
    – numer PESEL ucznia;

Ponadto do własnego użytku zaleca się przywieźć np.: poszwy na pościel, ręcznik i klapki pod prysznic, kubek i łyżeczkę.
Uprzedzamy, że nie można przywozić: lodówek, telewizorów, komputerów stacjonarnych i innych „wielkogabrytowych” sprzętów elektronicznych i AGD.

Wpłaty (wyłącznie w formie gotówki) za miesiąc wrzesień (287zł) będą przyjmowane od poniedziałku 2 września w administracji Internatu w godz.7.30-15.30. Wpłat mogą dokonywać sami uczniowie – otrzymają pokwitowanie.

Kierownik Internatu
Marcin Polak