Doradztwo zawodowe w klasach III

W październiku br. uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zwrócenie uwagi młodzieży na skuteczne, intencjonalne planowanie swojej kariery edukacyjno – zawodowej, przedstawienie uczniom wymogów rekrutacyjnych i oferty edukacyjnej wybranych uczelni w Polsce, a także możliwości kształcenia za granicą.

Koordynator,
Izabela E. Dąbrowska