Daily Archive: 10 listopada 2019

Wiktor Gomulicki jako inteligent w zwierciadle swojej epoki

Nad błękitną moja Narwią Najpiękniej się łąki barwią. Najmiłośniej szumią drzewa I najmilej słowik śpiewa. W. Gomulicki „Narew (Moja rzeka)” 22.10.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się debata naukowa zamykająca Ostrołęcki Rok Wiktora Gomulickiego. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy 2F pod opieką wychowawcy Ewy Bucińskiej. Świat Gomulickiego – poety, prozaika, bibliofila, kolekcjonera…
Czytaj więcej