Wiktor Gomulicki jako inteligent w zwierciadle swojej epoki

Nad błękitną moja Narwią
Najpiękniej się łąki barwią.
Najmiłośniej szumią drzewa
I najmilej słowik śpiewa.

W. Gomulicki „Narew (Moja rzeka)

22.10.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się debata naukowa zamykająca Ostrołęcki Rok Wiktora Gomulickiego. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy 2F pod opieką wychowawcy Ewy Bucińskiej. Świat Gomulickiego – poety, prozaika, bibliofila, kolekcjonera i miłośnika fotografii- przybliżyli nam w rozmowie wykładowcy z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego- doktor Damian Włodzimierz Makuch oraz Karol Samsel, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Uczestniczy debaty zostali „oprowadzeni” po meandrach twórczości wielkiego ostrołęczanina, zaprezentowanej od pierwszego debiutu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” aż po otrzymanie nagrody literackiej im. Elizy Orzeszkowej.

Bohater debaty urodził się w Ostrołęce w roku 1848. Dzieciństwo natomiast spędził w Pułtusku, upamiętniając te niezapomniane chwile w powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”. Niewątpliwie zapamiętamy Wiktora Gomulickiego jako osobę wrażliwą na krzywdę społeczną, „nauczyciela patrzenia”, który uważał, że to, co najważniejsze jest tajemnicą. Pisanie dla patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce było rodzajem życia, w którym można opisać tych, „którzy nie mają prawa głosu”.

Debata była częścią projektu naukowego pt. „Z Ostrołęki wyszedł w świat”, zorganizowanego z okazji setnej rocznicy śmierci autora przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy współpracy z Samorządem Miasta Ostrołęki.

Karolina Gut
klasa II F