Dyżury wolontarystyczne pedagogów

Na prośbę Pani Anny Gocłowskiej, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki, zamieszczamy informację dotyczącą dyżurów pedagogów szkół dla uczniów i ich bliskich zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki lub uczących się w Ostrołęce. Świadczone będzie wsparcie pedagogiczne z możliwością skierowania do psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z pomocy pedagoga/psychologa w szkole.

Dyżury będą odbywały się w każdy czwartek, w godz. od 16.30 do 18.30, w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. T. Kościuszki 24/26, pok. nr 6, tel. 29 767 61 94. Pełnić będą je pedagodzy: Danuta Kutyłowska, Diana Zawalich i Sylwia Szymańska.