Warsztaty profilaktyczne w klasach pierwszych

W dniach 05.11.2019 r. – 06.12.2019 r. we wszystkich klasach pierwszych odbyły się dwugodzinne warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez Panią Agnieszkę Dumałę, psychoterapeutę Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce pt. „Profilaktyka zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych” w ramach Programu Profilaktycznego „Wybierz sam”.

Podczas zajęć warsztatowych z uczniami zostały zrealizowane cele Programu „Wybierz sam”, czyli dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat narkotyków, alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych, tj. „dopalaczy” oraz zagrożeń wynikających z ich używania; zwiększenie ostrożności uczniów poprzez ukazywanie im fałszywego wizerunku substancji psychoaktywnych promowanego przez dilerów oraz osoby je zażywające, a także zmniejszenie otwartości młodzieży na kontakty z tymi produktami, w celu ograniczenia inicjowania ich używania; poznanie przez młodych ludzi, czym jest uzależnienie od środków psychoaktywnych, jakie są fazy jego rozwoju oraz skutki.

Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie przedstawioną problematyką, dyskutowali, dzielili się własnymi obserwacjami, zadawali wiele pytań, na które wspólnie poszukiwali odpowiedzi. W trakcie podsumowań ze strony psychoterapeutki terapii uzależnień, popartych przykładami z pracy terapeutycznej, młodzież żywo reagowała, często wyrażając zainteresowanie przebiegiem procesu leczenia, bądź możliwością pomocy osobom sięgającym po środki psychoaktywne.

Koordynator,
Izabela E. Dąbrowska,
pedagog szkolny