Daily Archive: 21 maja 2020

Część ustna egzaminu maturalnego

Cześć ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Do…
Czytaj więcej