Zasady wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły

Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte ustna i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Wejście do szkoły dla zdających:

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego:

  • w salach na II piętrze wchodzą do sal w godzinach 8:00 – 8:20 wejściem dolnym do szkolnej szatni
  • w salach na I piętrze wchodzą do sal w godzinach 8:25 – 8:45 wejściem dolnym do szkolnej szatni
  • w sali gimnastycznej i na parterze (w s. 8 i 9) wchodzą do sal od godz. 8:15 (zdający w sali gimnastycznej wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej; zdający w s. 8 i 9 wchodzą do szkoły wejściem dolnym do szkolnej szatni).

Osoby, które przystępują do egzaminu w sali gimnastycznej zostawiają torebki i rzeczy osobiste w szatni przy sali gimnastycznej, pozostali zdający w szatni na niskim parterze w szkole (proszę nie wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy).

Wyjście ze szkoły dla zdających:

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Zdający będą wypuszczani z sal sukcesywnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub osoby przez niego wskazanej.

Przerwę pomiędzy egzaminami można będzie spędzić w świetlicy, w stołówce lub przy sprzyjającej pogodzie, na ławkach przed szkołą.