Stop! Po alkoholu nie wchodzę do wody

Plakat skierowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców. Akcja profilaktyczna „Stop! Po alkoholu nie wchodzę do wody” jest inicjatywą Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.