Kwaterowanie w Internacie

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się od godz. 16.00 w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu usprawnienia przebiegu kwaterowania będzie ono odbywać się w 4 turach:

  • o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich chłopców;
  • o godz. 16.30 zapraszamy dziewczęta z I LO, kontynuujące swój pobyt w Internacie;
  • o godz. 17.00 zapraszamy dziewczęta z innych szkół, kontynuujące swój pobyt w Internacie;
  • o godz. 17.30 zapraszamy dziewczęta z obecnych klas pierwszych oraz starsze, które wcześniej nie mieszkały w naszym Internacie.

Prosimy stawiać się w wyznaczonych porach, a przy wejściu do Internatu i na terenie Internatu zachowywać dystans między innymi osobami.

Również ze względów bezpieczeństwa, wraz z wychowankiem na teren Internatu będzie mógł wejść tylko 1 rodzic/opiekun/osoba towarzysząca, oboje obowiązkowo w maseczce zasłaniającej usta i nos. Po zakwaterowaniu wychowanka rodzic/opiekun/osoba towarzysząca proszony jest o w miarę szybkie opuszczenie budynku Internatu.

O godz. 18.00 w stołówce mieszczącej się w budynku Internatu odbędzie się zebranie rodziców nowoprzyjętych wychowanków z kierownikiem Internatu (ze względu na ograniczenia również 1 rodzic/opiekun wychowanka).

W momencie wejścia na teren Internatu wychowanek musi mieć ze sobą podpisane Oświadczenie COVID-19. Wychowanek pełnoletni podpisuje je sam (do pobrania TUTAJ), a w przypadku wychowanka niepełnoletniego – rodzic/opiekun prawny (do pobrania TUTAJ). Należy też zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce – w części dotyczącej internatu i stołówki szkolnej: lo1.ostroleka.pl/procedury-bezpieczenstwa-covid-19

Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie (jeśli potrzebne) będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania, rodzic ucznia niepełnoletniego musi wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego dziecka. Wychowankowie pełnoletni wypełniają go samodzielnie. Formularz do zameldowania oraz wzór wypełnionego formularza będą dostępne przy zakwaterowaniu, jednak zachęcamy do pobrania ich i wypełnienia jeszcze w domu, tak by usprawnić przebieg kwaterowania. Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ, a wzór wypełnionego formularza TUTAJ. Potrzebny więc będzie::

  1. W przypadku wychowanka pełnoletniego:
    – dowód tożsamości wychowanka z numerem PESEL;
  2. W przypadku wychowanka niepełnoletniego:
    – numer PESEL wychowanka lub dowód tymczasowy jeśli posiada;

Do własnego użytku, zaleca się przywieźć np.: poszwy na pościel (wym. ok. 160×200), ręcznik i klapki pod prysznic, środki higieny osobistej, kubek i łyżeczkę, plastikowy pojemnik na żywność, czajnik elektryczny (w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń – ostatecznie będzie mógł być 1 na pokój) i oczywiście maseczki ochronne (wymagane m.in. w sklepach) Uprzedzamy, że nie można przywozić sprzętów typu: lodówki, telewizory, komputery stacjonarne, projektory multimedialne ani innych „wielkogabrytowych” sprzętów elektronicznych i AGD oraz zwierząt.

Wpłaty (wyłącznie w formie gotówki) za miesiąc wrzesień (339,50zł) będą przyjmowane od wtorku 1 września w administracji Internatu w godz. 7.30-15.30. Wpłat mogą dokonywać wychowankowie osobiście – otrzymają pokwitowanie.

Kierownik Internatu
Marcin Polak