Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

W załączeniu przekazuję „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, list oraz plakat.

Przesłane materiały zawierają szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o projekcie szkołom z Państwa regionu, jak również o wydrukowanie plakatu przesłanego w załączeniu i zamieszczenie go na tablicy informacyjnej w Państwa instytucji.

Zależy nam na tym, aby dotrzeć z informacją o projekcie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do Państwa.

W razie pytań lub wątpliwości prośmy o kontakt pod numerami telefonów:
(22) 59-79-410/413/423/430/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl

Z poważaniem
Mirosław Krusiewicz
Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie