Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-warunki-udzielania-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-19008801

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
https://www.gov.pl/attachment/5e266100-0dc3-4974-9c1e-d9916fc81a14