Światowy Dzień FAS

W środę, 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Na istotę problemu zwraca uwagę Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, która po raz pierwszy zainicjowała kampanię profilaktyczno-informacyjną „Stop FAS” w naszym mieście.

– Jako przewodniczący MKRPA, radny Miasta Ostrołęki, a przede wszystkim rodzic pragnę zwrócić uwagę na światowy problem, jakim jest spożywanie alkoholu w ciąży. Problem, który dotyka zarówno dorosłych jak i młodych ludzi, przed którymi już niebawem ich własna ścieżka życiowa. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. Dziś chcemy o tym głośno powiedzieć, że matki pijące w ciąży alkohol niszczą swoim dzieciom życie – podkreśla Mariusz Łuba, przewodniczący MKRPA w Ostrołęce.

Więcej przeczytasz na stronie:

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/swiatowy_dzien_fas