Author Archive: I LO

Henryk Jan Wierzchowski

Był Dyrektorem w latach 1945-1950. Urodził się 8.VII.1904 roku w Sandomierzu. studiował na Uniwersytecie w Warszawskim i Uniwersytecie Stefana Batorego w Winie. Dyplom nauczyciela szkół średnich otrzymał w 1932 roku. w latach 1927-1931 pracował w różnych szkołach średnich a od 1931 roku do 1939 roku był nauczycielem w Gimnazjum i Liceum w Ostrołęce. W okresie…
Czytaj więcej

Włodzimierz Rydzewski

Był Dyrektorem Szkoły w latach 1951-1953. Przybył z Makowa. Z Ostrołęki wyjechał o Mogielnicy, gdzie cztery lata pracował jako dyrektor w Liceum Pedagogicznym, później na równorzędnym stanowisku w Siennicy do 1963 roku, tj. do przejścia na emeryturę. W opinii nauczycieli Liceum Pedagogicznego w Siennicy „miał bezsprzecznie wyrozumiały i życzliwy stosunek do młodzieży. W decyzjach swych…
Czytaj więcej

Ignacy Lewandowski

Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 1950/1951. Urodził się w 1909 roku w Dąbrowinie, powiat Mława w rodzinie robotniczej. Ukończył Instytut Pedagogiczny w Warszawie w 1947 roku. w latach 1939-1945 był jeńcem obozów wojennych. Po wojnie od 1946 roku do 1948 roku pracował jako kierownik szkoły w Strzegowie, a a następnie jako zastępca dyrektora…
Czytaj więcej

Jan Radomski

Dyrektor Szkoły w latach 1935-1939 i 1940-1945. Urodził się w rodzinie chłopskiej w 1898 roku. Wykształcenie przyrodnicze zdobył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i od 1923 roku rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim jako nauczyciel biologii w gimnazjum w Nisku. Następnie pracował w gimnazjum w Brześciu nad Bugiem, gdzie równocześnie zorganizował i prowadził Ośrodek Metodyczny…
Czytaj więcej

Hipolit Bułat

Dyrektor Liceum w latach 1930-1935. Uczył matematyki i fizyki. Według opinii niektórych absolwentów i dyrektora Weierzchowskiego był wybitnym pedagogiem i dobrym organizatorem, czego dowodem jest fakt szybkiego zakończenia przedłużającej się budowy gmachu szkolnego. W roku szkolnym 1931/1932 starannie przygotował grono nauczycielskie do wdrożenia reformy szkolnej w tutejszej Szkole. Zdjęcie: Barbara Komala

Zdzisław Górski

Był Dyrektorem tutejszego Liceum w roku szkolnym 1929-1930. Uczył matematyki i fizyki do 1929 do 1939 roku oraz w „Golesinie” mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.