Author Archive: I LO

Wystawa „Pamiętamy o Tobie Ojcze…”

W związku z 100-rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II Sejm uchwalił rok 2020 Rokiem Jana Pawła II. Pamiętamy pełne trudów życie Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. 6 marca 2020 r. została przygotowana w bibliotece szkolnej wystawa upamiętniająca pontyfikat Świętego Jana…
Czytaj więcej

Zasady wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły

Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte ustna i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Wejście do szkoły dla zdających: Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego: w salach…
Czytaj więcej

Rekrutacja do Internatu

Od 15 czerwca 2020 r. rozpoczyna się REKRUTACJA DO INTERNATU I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce INTERNAT → REKRUTACJA.

„Matematyka w obiektywie”

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Patryk Wekwejt (klasa 1dg) został laureatem Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Patryk zajął III miejsce w kategorii młodzież szkół ponadpodstawowych, wykonując zdjęcie „Słoneczna symetria architektury”. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Opiekunem ucznia była Pani Mariola Antoszewska. Gratulacje!

Część ustna egzaminu maturalnego

Cześć ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Do…
Czytaj więcej