Aktualności

Zasady wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły

Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte ustna i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Wejście do szkoły dla zdających: Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego: w salach…
Czytaj więcej

Rekrutacja do Internatu

Od 15 czerwca 2020 r. rozpoczyna się REKRUTACJA DO INTERNATU I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce INTERNAT → REKRUTACJA.

„Matematyka w obiektywie”

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Patryk Wekwejt (klasa 1dg) został laureatem Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Patryk zajął III miejsce w kategorii młodzież szkół ponadpodstawowych, wykonując zdjęcie „Słoneczna symetria architektury”. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Opiekunem ucznia była Pani Mariola Antoszewska. Gratulacje!

Część ustna egzaminu maturalnego

Cześć ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Do…
Czytaj więcej

WSB – zajęcia dla młodzieży

W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, choć pracujemy zdalnie, działamy na pełnych obrotach. Dbamy o ciągłość edukacji naszych studentów. Nie zapominamy również o licealistach i przyszłych maturzystach, dlatego prowadzimy cykl zajęć będących dla nich wsparciem w przygotowaniu do jednego z najważniejszych egzaminów. Nasze spotkania organizujemy w trybie online. Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w…
Czytaj więcej