Aktualności

„Zwolnieni z Teorii”

Dnia 25.09.2018 r. w Naszej szkole odbyły się spotkania ambasadora Programu „Zwolnieni z Teorii” z uczniami klas II. Młodzież została zapoznana z jego założeniami. Uczestnicy programu mają możliwość założenia i zrealizowania własnego projektu społecznego przy wsparciu portalu zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne…
Czytaj więcej

Szkolenie pt. „Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa”

Dnia 24.09.18r. Pani Izabela E. Dąbrowska oraz Pani Ewa Bystrzyńska uczestniczyły w szkoleniu pt. „Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa”. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Jego celem było m.in. podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów narkotyków występujących na polskim nielegalnym rynku oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z ryzykownego ich używania.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

We wrześniu br. uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zwrócenie uwagi młodzieży na efektywne planowanie swojej kariery zawodowej, przedstawienie uczniom wymogów rekrutacyjnych i oferty edukacyjnej wybranych uczelni w Polsce oraz możliwości kształcenia…
Czytaj więcej

Konferencja pt. „Handel ludźmi w Holandii”

Dnia 14.09.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska, pedagog szkolny, uczestniczyła w CKZiU w Ostrołęce w konferencji poświęconej koordynacji działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparciu udzielanemu jego ofiarom na terenie Holandii. Na spotkaniu przedstawiono wyniki m.in. Raportu Lenferinka 2014 oraz Global Slavery Index o Holandii. Wskazano na główne obszary poruszanej problematyki, tj. nadużywanie warunków…
Czytaj więcej