Aktualności

Zajęcia z doradcą zawodowym

W styczniu br. uczniowie wszystkich klas I uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zbadanie predyspozycji zawodowych młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniów na efektywne planowanie swojej kariery edukacyjno – zawodowej. Koordynator, Izabela E. Dąbrowska

Warsztaty profilaktyczne w klasach pierwszych

W dniach 05.11.2019 r. – 06.12.2019 r. we wszystkich klasach pierwszych odbyły się dwugodzinne warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez Panią Agnieszkę Dumałę, psychoterapeutę Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce pt. „Profilaktyka zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych” w ramach Programu Profilaktycznego „Wybierz sam”. Podczas zajęć warsztatowych z uczniami zostały zrealizowane cele Programu „Wybierz sam”, czyli dostarczenie młodym…
Czytaj więcej

Zajęcia z doradcą zawodowym

W listopadzie br. uczniowie wszystkich klas II uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zbadanie predyspozycji zawodowych młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniów na efektywne planowanie swojej kariery zawodowej. Koordynator, Izabela E. Dąbrowska

Dyżury wolontarystyczne pedagogów

Na prośbę Pani Anny Gocłowskiej, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki, zamieszczamy informację dotyczącą dyżurów pedagogów szkół dla uczniów i ich bliskich zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki lub uczących się w Ostrołęce. Świadczone będzie wsparcie pedagogiczne z możliwością skierowania do psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do uczniów,…
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów I LO

Dnia 19.11.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce odbyło się spotkanie profilaktyczne skierowane do rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkoły, zrealizowane przez Panią Agnieszkę Dumałę, psychoterapeutę Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce pt. „Presja rodzicielska i jej rola w procesie wychowania młodzieży (w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa uczniów). Uczestniczyło w nim ok. 50….
Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe w klasach III

W październiku br. uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zwrócenie uwagi młodzieży na skuteczne, intencjonalne planowanie swojej kariery edukacyjno – zawodowej, przedstawienie uczniom wymogów rekrutacyjnych i oferty edukacyjnej wybranych uczelni w Polsce,…
Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Dnia 28.05.2019 r. Pani Izabela E. Dąbrowska uczestniczyła w Konferencji pt. „Bezpieczna szkoła” organizowanej przez MSCD Wydział w Ostrołęce. Na spotkaniu omówiono problematykę uwarunkowań prawnych zapewniających bezpieczeństwo w szkole; odpowiedzialności prawnej, środowiskowej, moralnej i pracowniczej nauczyciela, a także przedstawiono procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Izabela Edyta Dąbrowska pedagog…
Czytaj więcej