Aktualności

Innowacja pedagogiczna „Licealiści czytają dzieciom”

Dnia 04.12.2018 r. uczennice klasy 2f, tj. Klaudia Cwalina, Julia Kobrzyńska, Wiktoria Sieruta oraz Zuzanna Zięba poprowadziły pod kierunkiem p. Ewy Bystrzyńskiej (psychologa szkolnego) w grupie 5 – latków „Pszczółki” zajęcia edukacyjne w ramach Innowacji Pedagogicznej: „Licealiści czytają dzieciom”; temat zajęć: „Być innym w grupie to przywilej czy utrapienie?” – kategoria „inności”. Młodzież zapoznała dzieci…
Czytaj więcej

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

W listopadzie 2018 r. uczniowie wszystkich klas I uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez Panią Agnieszkę Dumałę, terapeutę Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce. Koncentrowały się one m. in. na przekazywaniu młodzieży wiedzy z tego zakresu, kształtowaniu umiejętności psychologicznych uczniów, budowaniu – ich dojrzałej postawy wobec…
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo w Internecie

Licealisto, jeżeli interesują Ciebie treści związane z bezpieczeństwem w Internecie, zachęcamy Ciebie do zajrzenia na stronę: cyfrowobezpieczni.pl – strefa ucznia. Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem „cyberprzemocy” lub niepokoi Ciebie jakieś zdarzenie związane z bezpieczeństwem cyfrowym, a trudno Tobie porozmawiać z osobą dorosłą z Twojego otoczenia skorzystaj z telefonów zaufania: 800 12 12 12 – Dziecięcy…
Czytaj więcej

Zajęcia z doradcą zawodowym

W listopadzie br. uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zbadanie predyspozycji zawodowych młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniów na efektywne planowanie swojej kariery zawodowej. Koordynator, Izabela E. Dąbrowska

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami

Dnia 16.11.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska przedstawiła podczas konferencji „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego” w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce referat: „Prezentacja publikacji Zespołu Doradców Zawodowych pt. „Nawigator wspomagający uczniów w wyborze szkoły – zawodu w Mieście Ostrołęka na rok szkolny 2018/2019”. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele oraz pracownicy placówek…
Czytaj więcej

Presja rodzicielska i jej rola w procesie wychowania młodzieży

Dnia 09.11.2018 r. o godz. 1715 Pani Agnieszka Dumała, terapeuta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce poprowadziła spotkanie z udziałem rodziców uczniów klas 1d, 1e, 2d, 2e i 2h poświęcone problematyce presji rodzicielskiej i jej roli w procesie wychowania młodego człowieka. Zaprezentowała ona uwarunkowania powstawania tego zjawiska, jego przebieg…
Czytaj więcej

Spotkanie w Poradni PP

Dnia 08.11.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska, pedagog szkolny, uczestniczyła w spotkaniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poświęconemu Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży z udziałem kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej d.s. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, celem udoskonalenia współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodziny.