Aktualności

Bezpieczna szkoła

Dnia 28.05.2019 r. Pani Izabela E. Dąbrowska uczestniczyła w Konferencji pt. „Bezpieczna szkoła” organizowanej przez MSCD Wydział w Ostrołęce. Na spotkaniu omówiono problematykę uwarunkowań prawnych zapewniających bezpieczeństwo w szkole; odpowiedzialności prawnej, środowiskowej, moralnej i pracowniczej nauczyciela, a także przedstawiono procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Izabela Edyta Dąbrowska pedagog…
Czytaj więcej

Spektakl profilaktyczny „LOL”

Dnia 29.05.2019 r. uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia spektaklu profilaktycznego pt. „LOL” wystawionego przez aktorów teatru FORM.ART. Jego tytuł nawiązuje do popularnego wśród młodzieży zwrotu „LOL”, co oznacza „śmieję się głośno”. Młodzi ludzie stosują go sprzecznie z jego znaczeniem, traktując jako pretekst do wyśmiewania się z innych osób. Przedstawienie ukazuje aktualne…
Czytaj więcej

Zajęcia z doradcą zawodowym

W styczniu br. uczniowie wszystkich klas I uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Panią Anetę Glinkę, doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem spotkań było zbadanie predyspozycji zawodowych młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniów na efektywne planowanie swojej kariery zawodowej. Koordynator, Izabela E. Dąbrowska

Porozumienie bez przemocy – jak oswoić szakala?

Dnia 11.12.2018 r. Pani Izabela E. Dąbrowska (pedagog szkolny) oraz Pani Ewa Bystrzyńska (psycholog szkolny) uczestniczyły w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce w warsztatach pt. „Porozumienie bez przemocy” prowadzonych przez Panią Elżbietę Stawińską. Zwróciła ona uwagę na istotę porozumiewania się ludzi, czyli miłość. Według specjalisty, najważniejszym przesłaniem w porozumieniu bez przemocy jest miłość, którą…
Czytaj więcej

Innowacja pedagogiczna „Licealiści czytają dzieciom”

Dnia 04.12.2018 r. uczennice klasy 2f, tj. Klaudia Cwalina, Julia Kobrzyńska, Wiktoria Sieruta oraz Zuzanna Zięba poprowadziły pod kierunkiem p. Ewy Bystrzyńskiej (psychologa szkolnego) w grupie 5 – latków „Pszczółki” zajęcia edukacyjne w ramach Innowacji Pedagogicznej: „Licealiści czytają dzieciom”; temat zajęć: „Być innym w grupie to przywilej czy utrapienie?” – kategoria „inności”. Młodzież zapoznała dzieci…
Czytaj więcej

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

W listopadzie 2018 r. uczniowie wszystkich klas I uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez Panią Agnieszkę Dumałę, terapeutę Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce. Koncentrowały się one m. in. na przekazywaniu młodzieży wiedzy z tego zakresu, kształtowaniu umiejętności psychologicznych uczniów, budowaniu – ich dojrzałej postawy wobec…
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo w Internecie

Licealisto, jeżeli interesują Ciebie treści związane z bezpieczeństwem w Internecie, zachęcamy Ciebie do zajrzenia na stronę: cyfrowobezpieczni.pl – strefa ucznia. Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem „cyberprzemocy” lub niepokoi Ciebie jakieś zdarzenie związane z bezpieczeństwem cyfrowym, a trudno Tobie porozmawiać z osobą dorosłą z Twojego otoczenia skorzystaj z telefonów zaufania: 800 12 12 12 – Dziecięcy…
Czytaj więcej