Doradztwo zawodowe

W naszej szkole uczniowie oddziałów I, II i III mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez doradcę zawodowego, Panią Izabelą E. Dąbrowską, poświęconych m.in. uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery zawodowej. Ponadto uczestniczą oni w spotkaniach z doradcami zawodowymi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem tych zajęć jest zdiagnozowanie preferencji zawodowych młodzieży, przygotowanie jej do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, zwłaszcza w kontekście dokonujących się zmian w systemie oświaty w Polsce.

Izabela E. Dąbrowska,
pedagog szkolny,
doradca zawodowy