DWUSTRONNY Projekt Partnerski Szkół „Bridge Across Common European Cultural Heritage”

Czas trwania projektu: Wrzesień 2013 r. – Czerwiec 2015 r.

Tasks completed

June 2015
May 2015
January 2015
September 2014
June 2014 – March 2015
June 2014
May 2014
March 2014
October 2013 – April 2014
November 2013 – January 2014
October 2013

Zasady uczestnictwa

 1. W projekcie mogą brać udział uczniowie I LO mieszkający w Internacie,
 2. O wyborze do grupy wyjazdowej decydują następujące czynniki:
  a) frekwencja na zajęciach koła Comenius (koło prowadzi p. A. Klimkowska),
  b) zaangażowanie w pracę w zespole i wykonywanie poszczególnych zadań projektowych,
 3. O ostatecznym składzie grupy wyjazdowej decyduje zespół projektowy:
  a) Dyrektor szkoły,
  b) Koordynator Projektu – p. Agnieszka Klimkowska
  c) Nauczyciele biorący udział w projekcie.
 4. Rodzice ucznia podpisują formularz zgody na wyjazd oraz formularz zobowiązania do przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej w czasie wizyty w Ostrołęce (formularze dostępne u Koordynatora Projektu).

Główne cele projektu

 1. Zmotywowanie uczniów szkół partnerskich do lepszego poznania swoich korzeni, wartości i tradycji oraz przyczynienie się do rozwoju dziedzictwa kulturowego,
 2. Promowanie wielokulturowości w wymiarze europejskim,
 3. Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowania kulturą innych krajów europejskich,
 4. Rozwijanie zdolności językowych uczniów, a także poznanie języka kraju partnerskiego,
 5. Wzmocnienie partnerstwa szkół współpracujących w ramach projektu.

Szkoły partnerskie

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” – Targu-Jiu, Rumunia
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema – Ostrołęka, Polska

Raport po pierwszej wizycie

W dniach 17-19 października 2013 r. odbyła się pierwsza wstępna wizyta w szkole partnerskiej w Rumunii w ramach Dwustronnego Projektu Partnerskiego „Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Koordynator projektu p. Agnieszka Klimkowska i kierownik Internatu p. Marcin Polak odwiedzili szkołę Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” w Targu-Jiu w celu przygotowania wyjazdu grupy polskich uczniów do Rumunii w maju 2014 roku. W czasie bardzo intensywnego i pracowitego pobytu:

 1. Ustalono dokładny termin wizyty – w tym wiele kwestii organizacyjnych np. dotyczących podróży, zakwaterowania, wyżywienia, grafiku zadań, czy podziału obowiązków;
 2. Dla lokalnej telewizji udzielono wywiadu na temat projektu – jego celów i założeń;
 3. Przeprowadzono kilka lekcji języka polskiego (w języku angielskim) dla rumuńskich uczestników projektu;
 4. Przedstawiono prezentację o naszej szkole, mieście, regionie i kraju wraz z jego bogatą historią i tradycjami;
 5. Zaprezentowano także propozycję logo projektu przygotowaną przez naszych uczniów biorących udział w projekcie: Justynę Brodzik, Natalię Jerominek, Anitę Wiśniewską i Joannę Olszewską.

Po powrocie nauczyciele omówili z uczniami wyjazd w czasie spotkania koła Comenius oraz zaprezentowali otrzymaną od szkoły partnerskiej prezentację na temat miasta Targu-Jiu.

Agnieszka Klimkowska