Kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021

KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowaneI język obcyII język obcy
Amatematyka
fizyka
informatyka
j. polski
matematyka
fizyka
informatyka
j. angielskij. niemiecki
Bmatematyka
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
język obcy*
geografia
j. angielskij. rosyjski
Cj. polski
j. angielski
biologia
j. polski
matematyka
język obcy*
biologia
j. angielskij. niemiecki
Dmatematyka
biologia
chemia
j. polski
matematyka
biologia
chemia
j. angielskij. niemiecki
Ematematyka
biologia
chemia
j. polski
matematyka
biologia
chemia
j. angielskij. niemiecki
Fj. polski
j. angielski
historia
j. polski
matematyka
język obcy*
historia
j. angielskij. francuski
Ggeografia
historia
WOS
j. polski
matematyka
geografia
WOS
j. angielskij. hiszpański

* liczony będzie ten język, z którego jest wyższa ocena