Kierunki po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

Lp.Klasa / oznaczenie literowePrzedmioty wiodąceJęzyk obcy IJęzyk obcy IIPrzedmioty punktowane
1.matematyczno-informatyczna
AG
matematyka
fizyka
informatyka
j. angielskij. niemiecki
lub j. rosyjski
język polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
2.matematyczna
BG
matematyka
geografia/fizyka
j. angielski
j. angielskij. niemiecki
lub j. rosyjski
język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia lub fizyka
(pod uwagę z tych przedmiotów będą brane wyższe oceny na świadectwie)
3.biologiczno-medyczna
CG
biologia
chemia
j. angielskij. niemieckijęzyk polski,
matematyka,
biologia,
chemia
4.biologiczno-chemiczna
DG
biologia
chemia
matematyka
j. angielskij. francuski język polski,
matematyka,
biologia,
chemia
5.biologiczno-chemiczna
EG
biologia
chemia
matematyka
j. angielskij. niemieckijęzyk polski,
matematyka,
biologia,
chemia
6.humanistyczno-medialna
FG
j. polski
historia
j. angielski
j. angielskij. francuski język polski,
matematyka,
historia,
język obcy
7.społeczno-prawna
GG
historia
geografia
WOS
j. angielskij. hiszpańskijęzyk polski,
matematyka,
historia,
geografia