Kierunki po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Lp.Klasa / oznaczenie literowePrzedmioty wiodąceJęzyk obcy IJęzyk obcy IIPrzedmioty punktowane
1.matematyczno-informatyczna
A
matematyka
fizyka
informatyka
j. angielskij. niemiecki
lub j. rosyjski
język polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
2.matematyczno-ekonomiczna
B
matematyka
geografia
j. angielski
j. angielskij. niemiecki
lub j. rosyjski
język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia
3.matematyczno-fizyczna
C
matematyka
fizyka
język angielski
j. angielskij. niemieckijęzyk polski,
matematyka,
język obcy,
fizyka
4.biologiczno-chemiczna
D
biologia
chemia
matematyka
j. angielskij. francuskijęzyk polski,
matematyka,
biologia,
chemia
5.biologiczno-chemiczna
E
biologia
chemia
matematyka
j. angielskij. niemieckijęzyk polski,
matematyka,
biologia,
chemia
6.humanistyczno-medialna
F
j. polski
historia
j. angielski
j. angielskij. francuskijęzyk polski,
matematyka,
historia,
język obcy
7.społeczno-prawna
G
historia
geografia
WOS
j. angielskij. hiszpańskijęzyk polski,
matematyka,
historia,
geografia