Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Comenius
Projekt wielostronny
Projekt dwustronny
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 September 27 2016   Więcej   Drukuj

Przyznanie Szkole funduszu na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” skłania do naszkicowania stanu aktualnego księgozbioru głównego biblioteki I LO. Jego znajomość jest bowiem warunkiem optymalnego wydatkowania pieniędzy przekazanych w ściśle określonym celu: wzmocnienia potencjału i roli biblioteki w rozwijaniu zainteresowań uczniów i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

bibliotekarz szkolny
Barbara Perzanowska

Zmiana planu lekcji

 September 09 2016 Drukuj

Plan zmienia się od poniedziałku 12.09.2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 September 04 2016 Drukuj

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

Po mszy wszyscy spotkali się na hali widowiskowo – sportowej im. A. Gołasia, gdzie podczas części artystycznej uczniowie klasy 2B i 2F zaprezentowali szkolne widowisko kabaretowe „Lekcja marzeń”.

Podczas części oficjalnej minutą ciszy uczczono rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, oddając w ten sposób hołd poległym Polakom.

Pani Dyrektor Anna Maksimowska w szczególności powitała uczniów klas pierwszych, zapewniając, że w naszej szkole rozwiną swoje zainteresowania i talenty. Uczniom klas drugich przypomniała, iż w tym roku rozpoczynają naukę na poziomie rozszerzonym, a przed uczniami klas trzecich stoi największe wyzwanie – zdanie egzaminu maturalnego. Pani Dyrektor swoje przemówienie podsumowała cytatem Coco Chanel: „Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”.

Głos zabrali również: sekretarz Miasta Ostrołęki – Pan Mariusz Prusaczyk, przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców – Pani Agnieszka Krupińska oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Szymon Kaczmarczyk.

Ostatnią częścią uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, które poprowadziła Pani Iwona Malinowska, po czym młodzież udała się do swoich sal, aby przywitać się z wychowawcami.

Życzymy wszystkim samych sukcesów i zapału do pracy.

Zebranie z Rodzicami

 September 02 2016   Więcej   Drukuj

Dnia 06.09.2016 r. odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
Wychowawcy będą przekazywać konta do dziennika elektronicznego.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 August 29 2016   Więcej   Drukuj

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,
informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r.

Kwaterowanie wychowanków

 August 25 2016 Drukuj

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się o godz. 1800 w środę 31.08.2016 r. Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą w Internacie na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania proszę o dostarczenie następujących dokumentów:

1. W przypadku ucznia pełnoletniego:

  • Dowód tożsamości ucznia z numerem PESEL.
  • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami (oprócz podpisów), podpisany przez ucznia (na drugiej stronie druku, pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać tutaj lub w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego:

  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały w miejscu zameldowania (na ogół jest to adnotacja o zameldowaniu na odwrocie już wystawionego aktu lub oddzielne zaświadczenie dołączone do aktu).
  • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami (oprócz podpisów), podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna (na drugiej stronie druku, pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać tutaj lub w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

Uwaga:

Pkt 8 – Wypełniać, jeśli uczeń do dnia 31.08.2016 r. zameldowany był gdzieś na pobyt czasowy.

Pkt 9 – Adres nowego miejsca pobytu czasowego to adres Internatu: ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka. Nie wpisywać numeru lokalu (pokoju).

Pkt 10 – Deklarowany okres pobytu:

  • dla uczniów klas maturalnych – 1.09.2016 - 28.04.2017
  • dla uczniów klas niematuralnych – 1.09.2016 – 30.06.2017

Pkt 11 – Nie wpisywać nazwiska i imienia pełnomocnika ani miejscowości i daty.

Kierownik Internatu
Marcin Polak

Film z projektu stypendialnego

 July 12 2016 Drukuj

Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Rekrutacja 2016
Kwestionariusz osobowy
Rejestracja
Regulamin rekrutacji
Zasady rekrutacji
Oceny z obowiązkowych zajęć
Dla Uczniów
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Audycje w Radio OKO
2014/2015
2013/2014
2012/2013
ePUAP
ePUAP
Różne